2013-08-24 10:39 #0 av: [Kavring]

Ni vet väl vad som gäller för att ställa ut? Det finns restriktioner för utställningar, vilket du kan läsa om här. ***Bild: Qtcat***

SVERAK har satt gränser för vilka katter som kan vara med på utställningar, och vilka som är förbjudna från att delta.

 • DIGIVANDE katter (dvs ifall kattungarna är under 12 v)

 • PARADE/DRÄKTIGA katter (om honkatten nyligen haft ett löp som spenderats med en fertil hane utgår man från att hon är dräktig)

 • DÖVA KATTER (därför är det särskilt viktigt att man tar med hörselintyg om man har en vit katt)

 • SJUKA KATTER/HEMMAMILJÖN ÄR INFEKTERAD AV SMITTSAM SJUKDOM (bl.a. öronskabb betraktas som sjukdom)

 • DECLAWED (klorna bortopererade på katten - detta är ej lagligt i Sverige)

 • KUPERAD SVANS/ÖRON (Olagligt i Sverige)

 • HAR BLIVIT DISKVALIFICERAD TRE (3) GÅNGER (om katten var fertil när den diskvalificerades får den en helt ny chans att börja om från nytt om den blivit kastrerad)


Dessa katter får inte delta:

 1. Katter av rasen Munchkin
 2. Katter av rasen Scottish Fold
 3. Korsningar mellan tamkatt (felis catus) och vildkatt
 4. Korsningar mellan tamkatt (felis catus) och hybrider (F1-F4) efter korsning med vildkatt.


Källa: SVERAK

WCF har också vissa restriktioner om hur vissa djur får delta.

 • KATTUNGAR under 10 veckors ålder får ej komma på utställningen, kattungar under 12 veckor måste åtföljas av sin mamma eller amma.

 • PARADE/DRÄKTIGA katter (om honkatten nyligen haft ett löp som spenderats med en fertil hane utgår man från att hon är dräktig).

 • MONORCHIDA eller KRYPTOCHRIDA hankatter döms efter 10 månaders ålder i kastratklass (dvs. att ena testikeln eller båda inte finns i pungen, utan i buken).

 • HÖRSELINTYG är ett krav för vita katter, och ett intyg skall bifogas med anmälningsblanketten (detta gäller endast första gången katten ställs ut).


Källa: WCF