2013-07-30 20:48 #0 av: [Kavring]

Generellt kring avel och uppfödning. Avel och uppfödning är termer som hör ihop, men betyder två olika saker. I den här artikeln kommer jag att gå igenom vad dessa betyder. ***Bild: SE*Helanders***

Avel innebär en planerad befruktning mellan två olika djur, i detta fall katter, där viss estetik och egenskaper planeras att föras vidare. Genom avel styr man kattrasens utveckling i önskad riktning, antingen för att få bort oönskade drag eller för att bättra på önskade drag.

Uppfödning handlar inte om att reproducera av katter, det handlar om att aktivt arbeta för att man för vidare friska, sunda och rastypiska gener till nästa generation.
Man kan säga att avel är den teoretiska biten och uppfödning är den praktiska biten.
Uppfödare bör ha satt upp mål för sin uppfödning, ha kunskap om rasen och om djurhållning, men också ha koll på konsumtionsrätt, genetik, lagar, riktlinjer från kattorganisationer m.m.